هورمون کورتیزول
1

هورمون کورتیزول چیست و چه کاری انجام می دهد؟

کورتیزول نوعی هورمون استروئیدی است که توسط غدد فوق کلیوی، غدد درون ریز واقع در بالای کلیه ترشح می‌ شود. این هورمون بر عملکرد بخش های مختلف بدن اثرگذار بوده و...