0

ترس از غذا یا فوبیای غذا و درمان آن

فوبیای غذا، ترس از غذا یا ترس از خفه شدن حین خوردن مایعات یا غذا (هراس نامعقول وغیرعادی از خوردن، آشامیدن و غذا) به معنای Food fobia تعریف شده است. افرادی که این فوبیا...