علت حس سفتی یا خفگی در گلو
1

حس سفتی یا خفگی در گلو + درمان

حس سفتی یا خفگی در گلو می تواند باعث احساس تنگ شدن راه های هوایی شده و علائمی مانند مشکل در بلع یا تنفس ایجاد کند. کلینیک دکتر فرشاد خسروی، مطمئنا در این زمینه به...

فشار گلو
1

تنش گلو و استرس

آیا در گلو احساس فشار، تنش و استرس می کنید، حتی با وجود اینکه نمی توانید علت آن را پیدا کنید؟ شما تنها نیستید. بسیاری از از افراد، این فشار را احساس می کنند. برخی...

1

احساس فشار در گلو

احساس فشار در گلو به علت عفونت