1

فیزیوتراپی اختلال بلع

اختلال بلع ، یک اختلال پزشکی است که 15 میلیون آمریکایی را درگیر کرده است و هر ساله حدود یک میلیون نفر، مبتلا به این عارضه تشخیص داده می شوند. تمرین درمانی و...