0

انواع لوله تغذیه و موارد استفاده

انواع لوله تغذیه و موارد استفاده از آن در این مقاله تحت بررسی قرار می گیرد. بسیاری از دلایل نیز برای اینکه چرا یک لوله تغذیه مورد نیازاست، وجود دارد. لوله تغذیه...

0

گاستروستومی برای تغذیه نوزادان نارس، Gastrostomy چیست؟

لوله گاستروستومی، که به آن لوله G یا G tube نیز گفته می شود، لوله تغذیه ای است که از طریق دیواره شکم به داخل معده می رود. از لوله های G برای تغذیه طولانی مدت نوزادان،...