0

لوله تغذیه در بیماری زوال عقل پیشرفته

زمانی که یکی از عزیزانتان یا شخص دیگری به آلزایمر یا نوع دیگری از زوال عقل دچار می شود، اغلب تصمیمات درمانی متعددی وجود دارد که باید اتخاذ شود. موردی که شاید...

0

لوله پگ PEG

لوله پگ چیست؟ گاستروستومی (لوله گذاری در معده) به روش آندوسکوپی از طریق پوست (percutaneous endoscopic gastrostomy) که با عنوان لوله پگ PEG شناخته می شود. تعریف و کاربرد لوله پگ در...

لوله تغذیه پگ Peg
0

لوله پگ (PEG) برای معده چیست و چه کاربردی دارد؟

منظور از لوله پگ یا گاستروستومی اندوسکوپیک از طریق پوست (PEG: percutaneous endoscopic gastrostomy) چیست؟ پِگ لوله ای است که به منظور انتقال مواد غذایی به داخل معده، با کمک جراحی از...