1

سه مرحله بلع

برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، عمل بلع یکی از پیچیده‌ترین عملیاتی است که در بدن انجام می‌شود. این عمل به ظاهر ساده و خودکار شامل یکسری اقدامات است که در سه مرحله...