دندان قروچه چیست
0

دندان قروچه (براکسیسم) : آیا همیشه به استرس ربط دارد؟

دندان قروچه (براکسیسم) چیست دندان قروچه در پزشکی با عنوان براکسیسم شناخته می شود. اصلی ترین علت دندان قروچه استرس و اضطراب است. براکسیسم مشکلی است که حداقل 15٪ از...