مشکل بلع

دشواری در بلع

دشواری در بلع

دشواری در بلع اصطلاحی پزشکی برای مشکل در بلعیدن یا اختلال بلع است. برخی از افرادی که دشواری در بلع دارند فقط در قورت دادن غذا هایی خاص مشکل دارند،

مشکل بلع و اعصاب

مشکل بلع و اعصاب

توانایی خوردن، جزئی بنیادی در حیات آدمی است، نه فقط از نظر تغذیه ای بلکه از نظر شرکت در اجتماع. مشکل اعصاب از عواملی است که می تواند منجر به

دیسفاژی اوروفارنژیال

دیسفاژی اوروفارنژیال یا همان اختلال بلع حلقی- دهانی به علت ناهنجاری ماهیچه ها، عصب ها یا ساختار حفره دهانی، گلو و اسفنکتر مری به وجود می آید. علائم و نشانه