یبوست
0

یبوست : 19 حقیقت درست و باورهای غلط

1- برای اینکه یبوست نداشته باشید، باید هر روز دفع مدفوع داشته باشید باور غلط. بدن هر فرد با دیگری متفاوت است. برخی سه بار در روز دفع دارند؛ برخی دیگر سه بار در...