0

آندوسکوپی بینی

آندوسکوپی بینی چیست؟ آندوسکوپی بینی عملی برای مشاهده کانال های بینی و سینوسی است. این کار از طریق آندوسکوپ انجام می شود. آندوسکوپ، یک لوله باریک و منعطف، با یک...