0

پس زدن سینه مادر : چرا نوزاد سینه مادر را نمی گیرد؟

پس زدن سینه مادر در نوزادی و کودکان شیرخوار (اعتصاب شیر خوردن)، یک مشکل اضطراب آور و نگران کننده برای مادران است. امتناع کودک از مکیدن سینه، اضطراب آورترین مشکل...