0

تمرینات زبان برای درمان مشکل بلع (دیسفاژی)

دیسفاژی، مشکل بلع و یا اختلال بلع کاهش توانایی در جویدن و بلعیدن درست مواد غذایی است. عمل جویدن و بلع شامل هماهنگی بین مغز، اعصاب و ماهیچه ها است. مطالعات نشان...