0

الکتروتراپی درمان اختلال بلع یا وایتال استیم

یکی از روش های درمان اختلال بلع، الکتروتراپی است. نام دستگاهی که توسط آن الکتروتراپی صورت می گیرد، وایتال استیم نام دارد بنابراین به آن وایتال استیم تراپی VitalStim...

0

روش وایتال استیم تراپی در اختلال بلع

وایتال استیم تراپی یک روش جدید در علم بلع و درمان اختلالات آن است. تا چند سال گذشته این علم صرفا محدود به کشورهای خارجی بود. اما از سال 2013 به ایران نیز آورده شد....