اختلال بلع پارکینسون
0

عوارض بیماری پارکینسون و اختلال بلع

پارکینسون یک بیماری عصبی است که عملکردهای بسیاری را تحت تأثیر قرار می دهد و عوارض جانبی زیادی دارد. تغییرات رخ داده می توانند تأثیر چشمگیری در جنبه های جسمی و...