0

پس زدن سینه مادر : چرا نوزاد سینه مادر را نمی گیرد؟

پس زدن سینه مادر در نوزادی و کودکان شیرخوار (اعتصاب شیر خوردن)، یک مشکل اضطراب آور و نگران کننده برای مادران است. امتناع کودک از مکیدن سینه، اضطراب آورترین مشکل...

0

پس زدن سینه مادر- 13 نکته برای کودکی که سینه مادر را پس می زند

کودکی که سینه مادر را پس می زند، می تواند مادر را دچار اضطراب زیادی کند. ممکن است وقتی کودک شیر مادر را نخواهد، برای مادر سخت باشد که رنجیده خاطر نشود. خبر خوب این...