درمان پولیپ معده
0

درمان پولیپ معده + علائم و تشخیص

پولیپ معده بافت های غیر عادی هستند که در درون فضای معده ایجاد می شوند. اگرچه در اغلب موارد این پولیپ ها بی خطر هستند، اما در مواردی قابلیت تبدیل شدن به غده سرطانی...