0

فیزیوتراپی چیست؟

 فیزیوتراپی مهارت و شغلی بر پایه علم است که آسیب دیدگی ها و بیماری ها را درمان کرده و وضعیت کلی سلامت را بهبود می بخشد.  فیزیوتراپیست قادر است بیمار را...