علائم امیکرون
0

علائم امیکرون : آنچه باید بدانید و میدانیم

به گفته پزشکان علائم امیکرون و سویه های BA.4 و BA.5 مشابه هم هستند. آنها هنوز هم کووید هستند و می توانند عامل بیماری شدیدی شوند. موج جدید سویه امیکرون از ویروس کرونا...

استرس بعد از کرونا
0

4 راه مقابله با استرس بعد از کرونا

برای بسیاری از افراد، دوره کرونا دوره پر استرس و پر مخاطره ای بوده است. این افراد شاید ماه ها یا سال ها طول بکشد که به حالت عادی بازگردند و بتوانند با استرس بعد از...

غذا و انتقال ویروس کرونا
0

غذا و انتقال ویروس کرونا

در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر سرایت و انتقال ویروس کرونا از طریق دست زدن به غذا و یا خوردن غذایی که به ویروس کرونا آلوده است وجود ندارد.  این ویروس بیشتر از طریق...