0

گاستروستومی برای تغذیه نوزادان نارس، Gastrostomy چیست؟

لوله گاستروستومی، که به آن لوله G یا G tube نیز گفته می شود، لوله تغذیه ای است که از طریق دیواره شکم به داخل معده می رود. از لوله های G برای تغذیه طولانی مدت نوزادان،...