0

اختلال بلع و مشکل گفتار در بیماری ای ال اس – ALS

یک آمار تکان دهنده نشان می دهد که تمام بیماران مبتلا به ALS بر اثر اختلال بلع فوت می کنند. اختلال بلع سبب ایجاد عفونت ریوی و سپس مرگ بیماران مبتلا به ای ال اس می...