هورمون کورتیزول
1

هورمون کورتیزول چیست و چه کاری انجام می دهد؟

کورتیزول نوعی هورمون استروئیدی است که توسط غدد فوق کلیوی، غدد درون ریز واقع در بالای کلیه ترشح می‌ شود. این هورمون بر عملکرد بخش های مختلف بدن اثرگذار بوده و...

زخم استرسی
0

زخم های استرسی و تاثیر آن بر گوارش

زخم استرسی گوارش موجب ایجاد جراحت در قسمت فوقانی مجرای گوارشی می ‌شود. این زخم و جراحات لایه های داخلی اندام گوارشی را درگیر کرده و باعث درد و احساس سوزش در این...

استرس
0

تاثیر اضطراب و استرس بر گوارش

استرس می‌تواند موجب مشکلات مختلف گوارشی از جمله تنگی نفس، التهاب و بی اشتهایی شود. برای مراقبت از سیستم گوارش باید یاد بگیریم که چگونه سطح استرس را پایین نگه...

مشکل بلع و اعصاب
0

مشکل بلع و اعصاب

توانایی خوردن، جزئی بنیادی در حیات آدمی است، نه فقط از نظر تغذیه ای بلکه از نظر شرکت در اجتماع. مشکل اعصاب از عواملی است که می تواند منجر به مشکل بلع شود. در این...