0

عمل استنت گذاری مری

در عمل استنت گذاری مری ، یک لوله در مری (گلو) قرار می گیرد تا یک ناحیه مسدود شده را باز نگه دارد. این لوله به بلع جامدات و مایعات کمک می کند. مری، یک لوله ماهیچه ای...