مقاومت به انسولین چیست
0

مقاومت به انسولین چیست؟ + علت به وجود آمدن و درمان

مقاومت به انسولین معمولاً به کندی پیش رفته و علائم آشکاری نشان نمی دهد. مقاومت به انسولین وقتی رخ می دهد که بدن به انسولین آن طور که باید پاسخ نمی دهد. انسولین به...