پوکی استخوان در کودکان
0

پوکی استخوان در کودکان و درمان آن

با آنکه پزشکان معمولا پوکی استخوان را در سالمندان تشخیص می دهند اما این بیماری می تواند کودکان راهم مبتلا کند. پوکی استخوان باعث ضعیف شدن استخوان ها و افزایش...