درمان اختلال بلع

اختلالات بلع

اختلالات بلع به معنی اختلال در عبور جامدات یا مایعات از دهان به معده، فقدان احساس حلقی یا بسیاری دیگر از نارسایی ها در مکانیسم بلع است. اختلال بلع از

اختلال در عمل بلع

دیسفاژی به وجود اختلال در بلع اشاره می کند – به این معنی که لازم است بیشتر از حد معمول برای انتقال غذا از دهان به معده تلاش کرد. دیسفاژی

دیسفاژی مری

تعریف: دیسفاژی به معنای وجود مشکل و یا اختلال بلع است، که فروبردن غذا از دهان به معده از طریق مری را با مشکل مواجه می­کند. آسیب به حلق و

کلینیک درمان دیسفاژی

دیسفاژی اصطلاحی است که پزشکان برای توصیف مشکلات عملکرد بلع استفاده می کنند. کلینیک درمان دیسفاژی محلی است که در آن متخصصی اختلالات بلع به درمان این مشکل در بیماران