0

آنچه باید در مورد زخم های گلو بدانید

گاهی ممکن است فرد به دلایل مختلفی، زخمی در گلو، مری یا حنجره داشته باشد. وجود زخم در گلو می تواند باعث مشکلاتی در خوردن، نوشیدن، جویدن، بلع یا تکلم شود. در این...