رژیم غذایی برای کاهش ورم معده
1

بهترین رژیم غذایی برای کاهش ورم معده

بایدها و نبایدهای تغذیه ای برای ورم معده ورم معده در واقع به التهاب لایه های درونی معده اشاره دارد. داشتن یک رژیم غذایی مناسب مصرف یکسری غذاها و پرهیز از مصرف...

0

رژیم غذایی دیسفاژی (رژیم سطح 3)

رژیم غذایی سطح 3 برای بیماران دیسفاژی، برنامه غذایی خاصی است که درمانگر شما ، در صورتی که دیسفاژی یا اشکال در بلع خفیف دارید و قادر هستید تا حدودی غذا را بجوید،...

0

اختلال بلع مایعات

اختلال بلع مایعات زمانی رخ می دهد که فرد در بلع طبیعی خود دچار مشکل شود. رژیم غذایی دیسفاژی(اختلال بلع) راهی برای خوردن و آشامیدن به شیوه امن برای فردی است که در...