دستگاه عصبی خود مختار
0

علائم دستگاه عصبی خود مختار + درمان

وظیفه دستگاه عصبی خود مختار تنظیم انواع فرآیندهایی است که در بدن بدون تلاش آگاهانه اتفاق می افتند. در واقع دستگاه خود مختار بخشی از دستگاه اعصاب محیطی است که...

ارتباط روده و مغز
0

ارتباط روده و مغز : عملکرد آن و نقش تغذیه

تاکنون وجود چیزی مثل پروانه را در شکم خود احساس کرده اید؟ این احساس درون شکم در واقع نشان دهنده ارتباط میان روده و مغز است. بررسی ها نشان می دهد که مغز اثرات...

سیستم اعصاب محیطی
0

درمان اختلالات سیستم اعصاب محیطی + انواع آن و علائم

سیستم اعصاب محیطی در واقع بخش هایی از سیستم عصبی است که خارج از مغز و نخاع واقع شده‌اند. این سیستم شامل اعصاب جمجمه‌ ای و اعصاب نخاعی است که از ابتدا تا انتهای...