سیستم گوارشی

طول روده ها چقدر است؟

طول روده ها چقدر است؟

روده کوچک و بزرگ هر دو بخش های حیاتی سیستم گوارش بدن انسان هستند. طول روده کوچک تقریباً ۲.۸ تا ۴.۹ متر است. روده بزرگ کوتاه تر است و حدود

تاثیر اضطراب و استرس بر گوارش

استرس

استرس می‌تواند موجب مشکلات مختلف گوارشی از جمله تنگی نفس، التهاب و بی اشتهایی شود. برای مراقبت از سیستم گوارش باید یاد بگیریم که چگونه سطح استرس را پایین نگه