0

ترس از غذا یا فوبیای غذا و درمان آن

فوبیای غذا، ترس از غذا یا ترس از خفه شدن حین خوردن مایعات یا غذا (هراس نامعقول وغیرعادی از خوردن، آشامیدن و غذا) به معنای Food fobia تعریف شده است. افرادی که این فوبیا...

1

فوبیای بلع یا فاگوفوبی چیست؟

آیا می دانستید یکی از فوبیاهایی (ترس هایی) که در هنگام غذا خوردن وجود دارد فوبیای بلع و یا ترس از غذا خوردن است که در آن اختلالات غذایی برای شخص به وجود می آید؟...