0

اختلال بلع و اختلال در هضم

بسیاری از افرادی که با بیماری عصبی روبرو هستند و یا بازمانده سکته مغزی هستند، در بلع مشکل دارند. افراد مبتلا به اختلال بلع دچار اختلال هضم هستند و در خوردن،...