سیستم اعصاب محیطی
0

درمان اختلالات سیستم اعصاب محیطی + انواع آن و علائم

سیستم اعصاب محیطی در واقع بخش هایی از سیستم عصبی است که خارج از مغز و نخاع واقع شده‌اند. این سیستم شامل اعصاب جمجمه‌ ای و اعصاب نخاعی است که از ابتدا تا انتهای...

مشکل بلع و اعصاب
0

مشکل بلع و اعصاب

توانایی خوردن، جزئی بنیادی در حیات آدمی است، نه فقط از نظر تغذیه ای بلکه از نظر شرکت در اجتماع. مشکل اعصاب از عواملی است که می تواند منجر به مشکل بلع شود. در این...