مشکل غذا خوردن

متخصص بلع

دکتر فرشاد خسروی متخصص درمان اختلال بلع

بررسی مشکل بلع: “دکتر، من در بلع مشکل دارم” نویسنده: دکتر فرشاد خسروی متخصص اختلال بلع و درمان بیماری های بلع دیسفاژی یک اصطلاح پزشکی است که برای توصیف مشکل