پولیپ روده بزرگ
1

تشخیص و درمان پولیپ روده بزرگ یا کولون

پولیپ روده زائده ای کوچک از جنس سلول های لایه های داخلی روده بوده و در قسمتی از روده بزرگ به نام کولون تشکیل می ‌شود. ایجاد پولیپ بسیار شایع است و با افزایش سن...