رژیم کم کربوهیدرات برای کاهش وزن
0

10 نکته برای رعایت در رژیم غذایی با کربوهیدرات پایین

رژیم های کم کربوهیدرات مقدار کربوهیدرات مصرفی فرد را محدود می کند. به جای کربوهیدرات ها، بر مصرف پروتئین ها، چربی های سالم و سبزیجات تاکید می شود. کربوهیدرات ها...