تغذیه انترال : طرز کار و زمان استفاده از آن
0

تغذیه انترال : طرز کار و زمان استفاده از آن

تغذیه انترال چیست؟ به دریافت غذا از طریق دستگاه گوارش تغذیه انترال می گویند. دستگاه گوارش شامل دهان ،مری معده و روده ها می شود و تغذیه انترال به معنای تغذیه از...

0

تعبیه لوله تغذیه (گاستروستومی)

لوله تغذیه چیست؟ لوله تغذیه ( feeding tube ) وسیله ای است که از طریق شکم درون معده قرار می گیرد. این وسیله برای تامین غذا در زمانی که فرد در تغذیه دهانی مشکل داشته باشد،...

0

گاستروستومی برای تغذیه نوزادان نارس، Gastrostomy چیست؟

لوله گاستروستومی، که به آن لوله G یا G tube نیز گفته می شود، لوله تغذیه ای است که از طریق دیواره شکم به داخل معده می رود. از لوله های G برای تغذیه طولانی مدت نوزادان،...