دهان ، حلق و بینی

blank

درمان عملکرد عضله های صورت و دهان (OMT)

درمان عملکرد عضله های صورت و دهان ، کارورزی مجدد عصبی-عضلانی ماهیچه های صورت و دهان است. درمان عملکرد این عضله ها در واقع درمان اختلالات در عملکرد عضله های دهانی (OMDs) می باشد. اختلال عملکرد عضله های