دهان ، حلق و بینی

استروبوسکوپی

استروبوسکوپی

استروبوسکوپی چیست؟ طی سه دهه گذشته، توسعه دانش آناتومی و فیزیولوژی چین خوردگی های صوتی، باعث ایجاد انقلابی در بخش بالینی و جراحی حنجره شناسی شده است. روش تشخیصی نوآورانه ویدئو استروبوسکوپی کارآمدترین تکنیک برای ارزیابی حنجره است

blank

آیا عفونت استاف می تواند باعث گلو درد شود؟

استافیلولوک (استاف)، باکتری هایی هستند که روی بسیاری از سطوح پوستی، شامل داخل بینی و در لایه پوششی داخلی دهان و گلو یافت می شوند. اگرچه، اگر فرد احساس خارش و تحریک ناشی از گلو درد (التهاب گلو)