آزمایش اکو قلب چیست
0

آزمایش اکو قلب (اکوکاردیوگرافی) + انواع، کاربرد، آمادگی و انتظارات

اکوکاردیوگرافی یک آزمایش سونوگرافی است که ساختارها و عملکرد قلب را بررسی می کند. آزمایش اکو می تواند دامنه ای از عارضه ها از جمله بیماری حفره ها و کاردیومیوپاتی...