0

اختلال بلع در سرطان سر و گردن

متاسفانه یکی از مشکلاتی که در اثر سرطان های سر و گردن و یا پس از درمان آن به وجود می آید، مشکل بلع یا اختلال بلع است که البته این اختلال توسط متخصص اختلال بلع قابل...