5 مرحله سرطان معده و آنچه باید بدانید

مراحل سرطان معده

تصمیم گیری برای اقدام به درمان یک بیماری با شناسایی مرحله یا میزان پیشرفت بیماری آغاز می گردد. اینکه سرطان معده در چه مرحله ای قرار دارد یکی از مهم ترین فاکتورها در ارزیابی گزینه های درمان آن است.

سیستم درجه بندی سرطان معده

کمیته مشترک سرطان آمریکا با ایجاد یک سیستم درجه بندی به ارزیابی شدت و میزان انتشار سرطان معده می پردازد. این فرآیند درجه بندی، پایه ای برای انتخاب گزینه های درمانی و کمک به پزشکان برای ارتباط با نتایج احتمالی (پیش آگهی) این بیماری می باشد. سیستم درجه بندی سرطان سه فاکتور مهم را در نظر می گیرد:

 • T(تومور): این فاکتور به توصیف اندازه و رشد تومور اولیه سرطان می پردازد.
 • N (گره): در این فاکتور اطلاعاتی از سرطانِ معده ارائه می کند که در گره های لنفاوی آن ناحیه مشاهده می شود
 • M (متاستاز): این فاکتور متاستاژ سرطان یا منتشر شدن آن به سایر بخش های بدن را نشان می دهد. سرطانِ معده معمولا به کبد انتشار می یابد اما می تواند به ریه ها، گره ها یا غدد لنفاوی،  پریتونئوم (صفاق) و یا پوشش داخلی حفره شکمی هم متاستاز دهد.

بیشتر بخوانید : درد شکم و علت های آن چه می تواند باشد؟

دسته بندی مراحل سرطان معده

مراحل سرطان معده

هر کدام از این دسته ها با یک مقیاس عددی رتبه بندی می شود که بالاتر بودن اعداد نشان دهنده میزان شدت آنهاست. این دسته ها سپس بر اساس مراحل سرطانِ معده گروه بندی می شوند:

مرحله 0

مرحله اولیه از سرطانِ معده است و چون سرطان به بافت های اطراف منتشر نشده با عنوان کارسینومای درجا شناخته می شود. در این مرحله، سرطان هنوز به لایه داخلی سلول هایی که پوشش معده را تشکیل داده اند انتشار نیافته است.

مرحله 1

این مرحله از سرطان به دو دسته تقسیم می شود:

مرحله 1A سرطان معده زمانی است که سرطان در زیر لایه بالایی سلول های مخاطی رشد کرده اما این رشد هنوز به لایه عضلانی اصلی معده نرسیده است. این سرطان به غدد لنفاوی یا جاهای دیگر نیز منتشر نشده است.

و مرحله 1B سرطانِ معده وقتی اتفاق می افتد یکی از شرایط زیر به وجود آید:

 • شرایط مرحله 1A ایجاد شده و سرطان در یک یا دو گره لنفای مجاور به معده نیز انتشار یافته اما هنوز به بافت ها یا اندام های دیگر نرسیده است.
 • سلول های سرطانی تا لایه عضلانی اصلی دیواره معده رشد کرده اما هنوز به غدد لنفاوی مجاور آن، بافت ها یا اندام ها سرایت نکرده است.

مرحله 2

مرحله 2 هم به دو دسته تقسیم می شود:

وقتی مرحله 2A سرطانِ معده اتفاق می افتد که یکی از شرایط زیر محقق شده باشد:

 • سرطان در زیر لایه بالایی سلول رشد کرده است اما هنوز به لایه عضلانی اصلی معده نرسیده و به سه تا شش گره لنفاوی مجاور معده سرایت کرده، اما نقاط دورتر هنوز آلوده نشده است.
 • سرطان تا لایه عضلانی اصلی معده رشد کرده و به یک یا دو گره لنفاوی مجاور آن رسیده است اما در نقاط دورتر منتشر نشده است.
 • سرطان به لایه عضلانی اصلی تا ساب سروزا رسیده اما در تمام لایه های بیرونی معده رشد نکرده و به هیچ یک از گره های لنفاوی، بافت ها یا اندام های بیرون از معده سرایت نکرده است.

مرحله 2B وقتی اتفاق می افتد که شرایط زیر محقق شده باشد:

 • سرطان در لایه بالایی سلول ها رشد کرده اما به لایه عضله اصلی معده نرسیده است. سرطان به هفت گره لنفاوی یا بیشتر در مجاورت معده انتشار یافته اما بافت و اندام های بیرونی تحت تاثیر آن نیستند.
 • سلول های سرطانی تا لایه عضلانی معده رشد کرده و به سه تا شش گره لنفاوی مجاور معده سرایت کرده است اما به هیچ بافت یا اندام بیرون معده نرسیده است.
 • سرطان تا لایه ساب سروزا رشد کرده اما کاملا سرتاسر لایه ها تا بیرون معده را فرا نگرفته است و با اینکه به یک یا دو گره لنفاوی مجاور هم رسیده ولی هنوز در بافت ها یا اندام های بیرون معده منتشر نشده است.
 • سرطان کاملا در سرتاسر لایه های دیواره معده تا پوشش بیرونی معده رشد کرده اما هنوز رشد خود را در اندام ها یا بافت های مجاور شروع نکرده است و به هیچ کدام از غدد لنفاوی یا جاهای دورتر سرایت نکرده است.

بیشتر بخوانید : درمان خونریزی معده + تشخیص و علائم

درجه بندی سرطان معده

مرحله 3

این مرحله از سرطان معده به سه دسته تقسیم می شود:

1- مرحله 3A وقتی است که یکی از شرایط زیر ایجاد شده باشد:

 • سلول های سرطانی در لایه عضلانی اصلی معده رشد کرده، به هفت گره لنفاوی یا بیشتر سرایت کرده اما هنوز به بافت ها و اندام های بیرونی معده نرسیده است.
 • سلول های بیمار تا لایه ساب سروزا رشد کرده اما کاملا همه لایه های بیرونی معده را فرا نگرفته است و به سه تا شش گره لنفاوی مجاور انتشار یافته ولی به بافت ها یا اندام های بیرون معده سرایت نکرده است.
 • سلول های بیمار کاملا سرتاسر لایه های دیواره معده را فرا می گیرد و تا پوشش بیرونی معده پیشرفت  کرده اما رشد آن هنوز در اندام یا بافت های داخلی نزدیک شروع نشده است. در این مرحله به گره های لنفاوی مجاور منتشر شده اما به نواحی دورتر نرسیده است.

2- مرحله 3B وقتی رخ می دهد که یکی از سه شرط زیر تحقق یابد:

 • سرطان تا لایه ساب سروزا رشد کرده اما کاملا در سرتاسر لایه های بیرونی معده فراگیر نشده است. بین هفت گره لنفاوی مجاور یا بیشتر انتشار یافته اما به جاهای دورتر نرسیده است.
 • سلول های بیمار کاملا در سراسر لایه های دیواره معده تا لایه ساب سروزا منتشر میاما رشد آن در اندام ها یا بافت های نزدیک شروع نشده است. به سه یا شش گره لنفاوی نزدیک سرایت کرده اما به بخش های دورتر نرسیده است.
 • سرطان در دیواره معده رشد می کند و به اندام ها یا ساختارهای مجاور می رسد. همچنین می تواند تا دو گره لنفاوی را هم درگیر کرد باشد اما به نواحی دورتر سرایت نکرده است.

3- مرحله 3C با تحقق شرایط زیر روی می دهد:

 • سرطان در سرتاسر لایه های دیواره معده تا لایه سروزا رشد کرده اما رشد آن در اندام ها یا بافت های مجاور شروع نشده است. در هفت گره لنفاوی یا بیشتر انتشار می یابد اما به نواحی دورتر نمی رسد.
 • سرطان سراسر دیواره معده را فراگرفته و به اندام ها یا ساختارهای مجاور هم می رسد. به سه گره لنفاوی یا بیشتر سرایت کرده اما هنوز به نواحی دورتر نرسیده است.

مرحله 4 سرطان معده

این پیشرفته ترین شکل از این بیماری است. در مرحله 4 سرطان متاستاز می کند یا در نواحی زیر معده منتشر می شود. حدود 4 مورد از 5 سرطانِ معده در ایالات متحده بعد از آنکه سلول های سرطانی به نواحی دیگر بدن رسید، شناسایی می شوند.

در صورت تشخیص سرطانِ معده در مرحله 4 ممکن است سرطان حتی به گره های لنفاوی نرسد یا در دیواره های معده انتشار نیابد اما به نواحی دورتر شامل ریه ها، کبد، مغز یا بافت اطراف اندام های شکمی (پریتونئوم) برسد که با این شرایط در گروه 4 دسته بندی می شود.

از هر پنج مورد ابتلا به سرطانِ معده در ایالات متحده، چهار مورد بعد از رسیدن بیماری به نواحی دیگر بدن تشخیص داده می شود.

بیشتر بخوانید : درمان پولیپ معده + علائم و تشخیص

سرطان معده

احتمال زنده ماندن

پزشکان معمولا از یک نرخ بقای پنج ساله برای تخمین احتمال زنده ماندن فرد از سرطان استفاده می کنند. این نرخ بقا این احتمال را نشان می دهد که فرد مبتلا به یک سرطان خاص پس از تشخیص آن در مقایسه با بیماران دیگری که آن سرطان را ندارند، تا پنج سال یا بیشتر زنده می ماند یا خیر.

با آنکه آمار و احتمال بقا اطلاعات مفیدی ارائه می کند اما فقط تخمین است و متغیرهای زیادی وجود دارد که می تواند از یک بیمار تا بیمار دیگر متفاوت باشد. همچنین این اعداد درباره بیمارانی است که قبلا بیماری آنها تشخیص داده شده، بنابراین تغییرات بعد از درمان یا نتایج درمانی در نظر گرفته نمی شود.

طبق مطالعات روی این بیماران در سال 2011 تا 2017 در برنامه موسسه ملی نظارت، اپیدومولوژی و نتایج نهایی (SEER)، نرخ بقای نسبی پنج ساله برای سرطان معده 32.4 درصد است.

بدین معنا که احتمال زنده ماندن افرادی که در هر مرحله از سرطانِ معده تا 5 سال یا بیشتر بعد از تشخیص آن نسبت به کسانی که به سرطان مبتلا نیستند به طور متوسط 32.4 است.

بیشتر بخوانید : سرطان حنجره چیست؟ علائم، انواع و درمان آن

نرخ بقا بر اساس مراحل سرطان معده

این موسسه نرخ بقا را بر اساس مرحله سرطان هم برآورد کرده است. اما این نرخ ها برای هر چهار مرحله سرطان معده ارائه نشده است. موسسه موسسه ملی نظارت، اپیدومولوژی و نتایج نهایی از سه مرحله کلی استفاده کرده است:

 • سرطان در همان محل (سرطان فراتر به جایی که شروع شده انتشار نیافته است)
 • سرطان در همان ناحیه (سرطان به غدد لنفاوی، بافت ها یا اندام های مجاور سرایت کرده است)
 • سرطان فراتر از ناحیه (سرطان در بخش های دورتر بدن منتشر شده است)

نرخ بقای پنج ساله برای سرطانِ معده طبق اطلاعات موسسه ملی نظارت، اپیدومولوژی و نتایج نهایی بدین ترتیب است:

 • سرطان محلی: 69.9 درصد
 • سرطان ناحیه ای: 32.4 درصد
 • سرطان فراتر از ناحیه: 5.5 درصد

برای پیشگیری از وخیم شدن بیمای در صورت مشاهده علائم به دنبال درمان باشید. اگر در تهران هستید می توانید برای تشخیص و درمان اختلالات گوارشی از جمله مشکلات معده به کلینیک دکتر خسروی در غرب تهران مراجعه کنید.

برای دریافت مشاوره و یا نوبت حضوری با شماره تلفن های : 02188073136 و یا از طریق تماس تلفنی و یا واتساپ با شماره 09337836820 در تماس باشید.
سایر شماره تماس های کلینیک 02188571523 و 02188591358
آدرس ما را در صفحه تماس با ما مشاهده کنید.

دیدگاه ها و پرسش و پاسخ های شما

0 دیدگاه ثبت شده برای "5 مرحله سرطان معده و آنچه باید بدانید"
  اولین دیدگاه و یا پرسش را از طریق فرم بالا ثبت کنید 👆😍