اختلال بلع

۶ مورد شایع از اختلالات خوردن و علائم آنها

عبارت خوردن صرفاً به معنای مصرف مواد غذایی نیست بلکه اختلالات خوردن یا تغذیه یک مجموعه کاملاً پیچیده هستند. اختلالات خوردن جزو مشکلات مرتبط با سلامت ذهن در نظر گرفته می شوند که به مداخله روانشناختی و پزشکی

بیماری اختلال بلع

بیماری اختلال بلع

دیسفاژی چیست؟ دیسفاژی همان مشکل بلع یا بیماری اختلال بلع است. کسانی که اختلال بلع دارند در بلعیدن غذاهای جامد، مایعات یا آب دهان مشکل دارند. حتی ممکن است نتوانند هیچ چیزی ببلعند. دیسفاژی، رسیدن مایعات و کالری