اختلال بلع

درمان اختلال بلع در پارکینسون

درمان اختلال بلع در پارکینسون

افراد مبتلا به پارکینسون ممکن است متوجه تغییرات یا مشکل در جویدن، غذا خوردن، صحبت کردن یا بلع شوند. این تغییرات می‌توانند در هر زمانی اتفاق بیفتند، اما با پیشرفت پارکینسون یشتر می‌شوند. همینطور که پارکینسون بر حرکت