اسفنکتر مری
0

اسفنکتر بالا و پایین مری + کارکرد آن‌ها

اسفنکتر مری نوارهای ماهیچه ای در بالا و پایین مری (یک لوله عضلانی که مایعات و غذا را از دهان به معده عبور می ‌دهد) هستند. اسفنکترهای بالایی و پایینی مری دو سر مری...

آشالازی
0

آشالازی چیست

مری لوله ای است که غذا را از گلو به معده حمل می کند. آشالازی به عنوان یک عارضه جدی مری را درگیر می کند. اسفنکتر تحتانی مری، یک حلقه عضلانی است که مری را از سمت معده...

0

فراموش کردن بلع

بلع حرکتی ساده به نظر میرسد اما در واقع 50 جفت ماهیچه، تعداد زیادی عصب، حنجره و مری شما با هماهنگی دقیق در حال فعالیت هستند. اختلالات مغز یا سیستم عصبی مانند سکته...

0

عملکرد مری چگونه است؟

یکی از مهم­ترین بخش­ های دستگاه گوارش ، مری است. دستگاه گوارش ، از مجموعه­ ای از اندام­ های توخالی تشکیل شده که موظفند غذا را از دهان به معده و در نهایت برای دفع...