0

اختلال بلع مایعات

اختلال بلع مایعات زمانی رخ می دهد که فرد در بلع طبیعی خود دچار مشکل شود. رژیم غذایی دیسفاژی(اختلال بلع) راهی برای خوردن و آشامیدن به شیوه امن برای فردی است که در...