1

بزرگی غده تیروئید و اختلال بلع (دیسفاژی)

یکی از عوارضی که بزرگی غده تیروئید ممکن است به همراه داشته باشد اختلال بلع یا همان دیسفاژی است. غده‌ی تیروئید در صورتی که از اندازه‌ی طبیعی خود بزرگتر شود،...

پرکاری تیروئید چیست
0

پرکاری تیروئید چیست؟ علائم، علل، تشخیص، درمان

بیماری پرکاری تیروئید وضعیتی است که غده تیروئید بیش از حد هورمون تولید می کند. تیروئید در پایین گردن قرار دارد و هورمون هایی می سازد که بر متابولیسم (نحوه...