1

آیا جویدن آدامس مانع از رفلاکس اسید معده می‌شود

رفلاکس اسید معده به معنای بازگشت اسید از معده به مری (لوله‌ی گوارشی که گلو را به معده متصل می‌کند) است. هنگامی که فردی دچار رفلاکس اسید معده شود، ممکن است حالاتی...