آندوسکوپی حلق
1

در مورد آندوسکوپی حلق و حنجره بیشتر بدانید

پزشکان گاهی از یک دستگاه کوچک برای بررسی حلق و حنجره استفاده می کنند. این روش آندوسکوپی حلق و حنجره یا لارنگوسکوپی نامیده می شود. لارنگوسکوپی برای تشخیص علت...

0

ضایعات خوش خیم و عارضه های التهابی حنجره

منظور از ضایعات خوش خیم حنجره چیست؟ ضایعات خوش خیم حنجره، به صورت زائده های غیر طبیعی در چین های صوتی یا حنجره توصیف می شود که سرطانی نیستند. انواع ضایعات حنجره...

استروبوسکوپی
1

استروبوسکوپی

استروبوسکوپی چیست؟ طی سه دهه گذشته، توسعه دانش آناتومی و فیزیولوژی چین خوردگی های صوتی، باعث ایجاد انقلابی در بخش بالینی و جراحی حنجره شناسی شده است. روش...