علت خون دماغ شدن نگهانی
0

علت خونریزی بینی (خون دماغ شدن) و روش‌های توقف آن

خون دماغ شدن یا خونریزی بینی در بزرگسالان ممکن است به صورت ناگهانی و به علت مصرف داروها، بیماری ها یا صرفا خشکی هوا است. خون دماغ یا خونریزی بینی اتفاقی رایج است...