0

درمان بلع

در این مطلب به درمان اختلال بلع یا همان درمان بلع می پردازیم. بلع شامل هماهنگی پیچیده ی انقباض های ماهیچه ای بین دهان، زبان، حلق و مری است. توانایی در درست...